Χρήστες:

Η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, πχ. φόρμα επικοινωνίας, διαγωνισμοί ή newsletter ζητούνται τα στοιχεία του επισκέπτη. Η εγγραφή του χρήστη στο newsletter μας συνεπάγει αποστολή ενημερώσεων στο email του και καθ’ υπόδειξη και μόνο τα στοιχεία των χρηστών της σελίδας θα κρατιούνται για άλλη χρήση (πχ. επικοινωνία, επικοινωνία ή διαφήμιση).
Τα στοιχεία πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη για την άμεση επικοινωνία κι παραλαβή δώρου του. Τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται, ούτε γίνονται γνωστά σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Για τους διαγωνισμούς θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικία σας. Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους αλλιώς θα διαγράφονται όλα τα στοιχεία τους.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.
Ο επισκέπτης καλείται  να μην παραβιάζει την πολιτική απορρήτου του κι να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του σαιτ.

Δημιουργοί/ διαχειριστές www.aisthisis.gr:

Ο διαχειριστής/δημιουργός/αρθογράφος του www.aisthisis.gr είναι υπεύθυνος για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και τις πράξεις του μέσω αυτού. Τα στοιχεία του για την σύνδεση στην διαχείριση πρέπει να είναι έγκυρα, αληθή και πλήρη. Δεν δημοσιοποιούνται ούτε γίνονται γνωστά σε τρίτους.
Ο διαχειριστής/δημιουργός του www.aisthisis.gr είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους υπόλοιπους συνεργάτες, αν διαπιστώσει παράνομη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης, ακόμα και παραβίαση της ασφάλειας του website για την γρήγορη αντιμετώπιση κακόβουλων πράξεων και αποτελεσμάτων, τόσο στην βάση δεδομένων όσο κι στην γραφική επαφή χρήστη.
To www.aisthisis.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική βλάβη ή ηθική ζημιά που τυχόν μπορεί να προκύψει από τη μη σωστή, αυθαίρετη πράξη και παράνομη χρήση των κωδικων πρόσβασης, είτε από τον ίδιο φαινομενικά  τον κάτοχο του,  είτε από τρίτους. (Περίπτωση Hacking). Mπορεί να κινηθεί νομικά, να ερευνήσει την κατάσταση  κι να ζητήσει καταβολή αποζημίωσης κι αποκατάστασης φήμης, εφόσον κρίνει αυθαίρετη και παράνομη χρήση των στοιχείων διασύνδεσης κι όχι μόνο.
Επίσης το www.aisthisis.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης απονομής κωδικού πρόσβασης για σύνδεση, ακύρωσης κωδικού πρόσβασης, τερματισμού για την παροχή υπηρεσιών του και να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του δικτυακού του τόπου, αν διαπιστώσει ότι πραγματοποιείται σοβαρή παραβίαση των Όρων Χρήσης του κι της Πολιτικής Απορρήτου.